×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Kongre Hakkında
Kongre Hakkında

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi (UİKY) Kongresi  Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecektir. 

Her yıl insan kaynakları yönetimi (İKY) alanında gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çok sayıda değerli çalışma gerçekleştirilmektedir. UİKY Kongresi, bu çalışmaların çerçevesi çizilen başlıklar etrafında incelenebileceği ve tartışılabileceği bir platform olma özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda İKY alanında uluslararası nitelik taşıyan bir kongre olması açısından önem taşımaktadır. 

1. UİKY Kongresi, çok sayıda akademisyene farklı üniversitelerden meslektaşlarıyla ortak eserler üretme fırsatı yaratacak, yeni akademisyenlerin meslektaşlarıyla tanışmasına ve akademisyenlik ruhu ve disiplini kazanmasına katkıda bulunacaktır.

Kongrelerimize online ya da yüz yüze katılım sağlanabilecektir. Katılım sağladığınız bildiri özetleri özet bildiri kitabında yayınlanacaktır. Sonrasında tam metin ya da makale olarak yayın fırsatları da sunulacaktır. Makale olarak yayınlanması istenirse; KAYÜ Sosyal Bilimler Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder) ve Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduikyd) aracılığı ile makale olarak yayınlatılabilecektir.