×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Düzenleme Kurulu
Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Oğuz ÖCALKongre Dönem Başkanı - Kayseri Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru AYKAN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı - Kayseri Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin HARMANCI
Düzenleme Kurulu Üyesi - Kayseri Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim DURAK
Düzenleme Kurulu Üyesi - Kayseri Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru SÖNMEZ KARAPINAR
Düzenleme Kurulu Üyesi - Kayseri Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi GÜL KARAKUŞ
Düzenleme Kurulu Üyesi - Kayseri Üniversitesi
Arş. Gör. Hande KARAKOÇ
Düzenleme Kurulu Üyesi - Kayseri Üniversitesi
Onur ÇATALTEPE
Düzenleme Kurulu Üyesi - Kayseri Üniversitesi
Mustafa Ahmet HAMURCU
Düzenleme Kurulu Üyesi - Kayseri Üniversitesi