×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Konu Başlıkları
Konu Başlıkları

• KOBİ’lerde İKY

• Uluslararası İKY

• Çok Uluslu / Global İşletmelerde İKY

• Dijitalleşme ve İKY

• Kriz Yönetimi ve İKY

• Dezavantajlı Gruplar Ekseninde İKY

• Sosyal Politikalar Ekseninde İKY

• Çalışma Ekonomisi Ekseninde İKY

• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ekseninde İKY

• Çalışma Psikolojisi Ekseninde İKY

• Sosyal Sorumluluk ve Etik Ekseninde İKY

• Toplum 5.0 Ekseninde İKY

• Sürdürülebilirlik Ekseninde İKY


Her ülke ve sektörden insan kaynakları uygulama ve fonksiyonlarını içeren; yukarıda sıralanan konu başlıkları ile bağlantılı tüm çalışmalar kongre kapsamında değerlendirilecektir.